Make your own stunning HD portfolio. It's free.
Sign up
Select how you want to sign up
Using e-mail and password
Using Facebook
I have an account and want to login
New to 1x? Create an account for free here
Forgot your password? Click here
Close
 
PerfeckySlovakia22899pJoined 2012

I live in Bratislava (Slovakia). I am an amateur photographer. After the a long break, I have changed my cine-film SLR for a digital DSLR one (Canon 40D). Photos added to my world another dimension, though it is it self two-dimensional. Since the time I use to go with the camera I can see the world through different eyes. This gallery has a very high level and I appreci a the if any of my photos are published on its website. It makes me to improve. Thank to all  who pay attention to so me of my photos and add comments to them. It's always encouraging and makes me to contemplate and revaluate my work. My English is very poor. Web translators  assist me with English, so I apologize for the language im perfections. I wish you all good ideas, moments and light!
My gallery: http://milan.perfecky.sk/

MilanMotto: The amateur solves technology, the advanced optics and the professional light.


 


Žijem v Bratislave (Slovensko). Som amatérsky fotograf. Po dlhoročnej pauze som  prešiel z kinofilmovej zrkadlovky na digitálnu (Canon 40D). Fotografia mi pridala do môjho sveta ďalší rozmer, napriek tomu, že je sama dvojrozmerná. Odvtedy, ako chodím s fotoaparátom, vnímam svet inými očami. Táto galéria má vysokú úroveň a veľmi si cením, ak sa niektorá z mojich fotografií publikuje na jej stránke. Núti ma zdokonaľovať sa. Ďakujem všetkým, ktorí sa pristavia pri niektorej z mojich fotografií a okomentujú ju. Je to pre mňa povzbudením i zamyslením sa nad svojou tvorbou. Moja angličtina je veľmi slabá. Vypomáham si prekladačom z webu, takže sa ospravedlňujem za jazykové nedokonalosti. Všetkým želám dobré nápady, momenty i svetlo!


Moja fotogaléria: http://milan.perfecky.sk/ 


Milan


Motto:  Amatér rieši techniku, pokročilý optiku a profesionál svetlo.

Guestbook